Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Зарічанська громада» (код ЄДРПОУ: 04334809) був реорганізований і увійшов до складу Володимир-Волинської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей із порушенням зору
Офіційний сайт Зарічанської територіальної громади
припинила діяльність, увійшла до складу Володимир-Волинської громади

Регламент

УКРАЇНА
ЗАРІЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

20 березня 2018 року                                  с. Заріччя                                                     25/8

Про затвердження Регламенту

Центру надання

адміністративних послуг у

Зарічанській сільській раді

З метою забезпечення організації роботи Центру надання адміністративних послуг, відповідно до ч. 10 ст. 12  Закону України «Про адміністративні послуги» та Постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року №652 «Про внесення змін до Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»,  керуючись ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Зарічанська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Регламент роботи Центру надання адміністративних послуг Зарічанської сільської ради (додаток 1).

2. Враховуючи особливості роботи в сільській місцевості затвердити графік роботи Центру надання адміністративних послуг (додаток 2).

3.Делегувати повноваження виконавчому комітету Зарічанської сільської ради затверджувати перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради І.М.Юхимюка.

Сільський голова:                                                                     І.А.Пальонка

Крижановська 9-17-49

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток 1

до рішення сесії Зарічанської сільської ради

VІІ скликання  №25/8 від 20.03.2018 року

                                                                                              РЕГЛАМЕНТ

роботи Центру надання адміністративних послуг

Загальна частина

 1. Цей регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг (скорочена назва ЦНАП), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 2. У цьому  регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

  3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

  • верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
  • стабільності;
  • рівності перед законом;
  • відкритості та прозорості;
  • оперативності та своєчасності;
  • доступності інформації про надання адміністративних послуг;
  • захищеності персональних даних;
  • раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
  • неупередженості та справедливості;
  • доступності та зручності для суб’єктів звернення.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр та регламентом центру.

5. Затвердження, скасування та внесення змін до Регламенту здійснюється за рішенням голови Зарічанської сільської ради.

6. Дотримання положень Регламенту є обов'язковим для всіх посадових осіб центру, суб’єктів надання адміністративних послуг та територіальних органів виконавчої влади які здійснюють прийом у центрі.

7. Прийом заяв суб’єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, якщо такі послуги за законом надаються через центр та видача суб’єктам звернень оформлених результатів надання адміністративних послуг здійснюється виключно через центр.

8. Прийом та опрацювання звернень громадян, здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації.

9. Акти цивільного стану здійснюються відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Сімейним кодексом України, Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в України, видаються в приміщені ЦНАП. Довідки що видаються з системи погосподарського обліку та інші адміністративні послуги що надаються виконавчим комітетом ради, надаються безпосередньо суб’єктами надання в приміщенні центру надання адміністративних послуг.

10. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», державна реєстрація речових прав здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» безпосередньо державним реєстратором в ЦНАП.

Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

11. Центр розміщується в центральній частині села за адресою Волинська обл. Володимир-Волинський р-н с. Заріччя вул. Героїв Майдану, 2а в зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

Віддалене місце для роботи адміністратора знаходиться за адресою:  Волинська обл. Володимир-Волинський р-н с. Ласків вул. Шкільна, 23.

На вході до приміщення (будівлі) розміщується вивіска з найменуванням центру та табличка з інформацією про його місцезнаходження з найменуванням центру та графіком його роботи.

Графік роботи центру, віддаленого місця для роботи адміністратора затверджується органом, що утворив центр, з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

Вхід до центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями та у разі потреби зручними сходами з поручнями.

У приміщенні центру облаштовується туалетна кімната з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до центру території передбачене  місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщуються вказівники, на яких зазначається місце розташування центру.

 

12. У центрі здійснюється очікування, прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до центру.

13. Центр розміщується на першому  поверсі будівлі.

14. Сектор прийому здійснює загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

15. Сектор інформування облаштований з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг. Сектор інформування та очікування облаштовується столами, стільцями та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

            Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштовується відповідною скринькою та книгою відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному та у доступному місці.

16. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до  протягом дня, та облаштовується столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, кріслами.

У секторі очікування облаштовується не менше як 10 місць для суб’єктів звернень.

Для оплати адміністративного збору в секторі очікування розміщуються платіжні термінали.

17. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.

            Площа секторів очікування та обслуговування повинна бути достатньою для забезпечення зручних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центру.

            Загальна площа секторів очікування та обслуговування становить не менш як 50 кв. метрів.

18. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про:

найменування центру, його місцезнаходження та місцезнаходження відділеного робочого місця для роботи адміністратора,  номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

положення про центр;

регламент центру.

19. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, його віддалене робоче місце длія роботи адміністратора центру повинен розміщуватися у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за сферами правовідносин та  суб’єктами надання адміністративних послуг.

20. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

21. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля.

22. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

23. Орган, що утворив центр, а також керівник центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

24. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це орган, що утворив центр, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

Робота інформаційного робочого місця

25. Для консультування із загальних питань організації роботи центру та порядку прийому суб’єктів звернень у центрі може утворюватися інформаційне робоче місце.

 

 

Інформаційний підрозділ центру також:

інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції центру;

консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

видає результати послуг ЦНАП;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

26. Орган, що утворив центр, створює та забезпечує роботу веб-сайту центру, де розміщується інформація, зазначена в пункті 16 цього  регламенту, а також відомості про місце розташування центру, віддалених місць  роботи адміністраторів, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

27. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру  та на веб-сайті,  актуальна і повна. Інформація на веб-сайті центру є зручною для пошуку та копіювання.

28. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

Керування чергою в центрі

29. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

30. У центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру, по телефону. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені адміністратором центру години.

31. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

Прийняття заяви та інших документів у центрі

32. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі або  віддаленому місці для роботи адміністратора такого центру.

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

33. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

34. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі (його територіальному підрозділі, віддаленому місці для роботи адміністратора центру особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.”.

35. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним  представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

36. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

37. Адміністратор центру при потребі чи за бажанням суб’єкта звернення друкує опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках (додаток 3).

38. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням штампа відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документоообігу – в електронній формі.

39. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги (в центрі, його територіальному підрозділі, віддаленому місці для роботи адміністратора центру (в разі їх утворення), спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

40. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації в електронній або паперовій формі (додаток 4).  Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

41. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.

42. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у  електронній або паперовій формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

43. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи у паперовій або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг (додаток 5).

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

44. Після вчинення дій, передбачених пунктами 32-43 цього регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги з описом передачі документів адміноргану, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в описі із зазначенням дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставлянням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

45. Передача справ у паперовій формі від центру та відділеного робочого місця до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

46. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати , прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до опису передачі документів справи.

47. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.

48. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

49. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру, віддаленого місця для роботи адміністратора центру, про що зазначається в описі передачі справи адміністратору.

50. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений суб’єктом звернення, закриває справу шляхом сканування результату послуги у відповідному  реєстрі в паперовій та/або електронній формі

51. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів або в іншому документі, визначеному органом, що утворив центр, і зберігається в матеріалах справи.

52. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

53. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи  в електронній або паперовій формі, негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

54. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник центру.

55. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у  електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені органом, що утворив центр, зберігається у центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

Додаток 2  

до рішення сесії Зарічанської сільської ради

VІІ скликання  №25/8 від 20.03.2018 року

 

Графік роботи Центру надання адміністративних послуг у

Зарічанській сільській раді:

Щоденно, крім суботи та неделі, без обідньої перерви:

Дні тижня

Прийом громадян

Робочі години

Понеділок, середа

09:00-16:00

8:30-16:30

Вівторок

09:00-18:00

8:30-18:00

Четвер

09:00-13:00

8:30-16:30

13:00-16:30 обробка і передача документів

Пятниця

09:00-16:00

8:30-16:00


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано