Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Зарічанська громада» (код ЄДРПОУ: 04334809) був реорганізований і увійшов до складу Володимир-Волинської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей із порушенням зору
Офіційний сайт Зарічанської територіальної громади
припинила діяльність, увійшла до складу Володимир-Волинської громади

Бюджетний регламент

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статей  28, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», з метою упорядкування процесів формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань та функцій, що здійснюються Зарічанською сільською радою протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу, виконавчий комітет сільської ради вирішив затвердити Бюджетний регламент Зарічанської об’єднаної територіальної громади

 

 

Бюджетний регламент

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Зарічанської сільської ради

від 18.10.2019 року № 108

 

Бюджетний регламент Зарічанської об’єднаної територіальної громади

I. Загальні положення

 1. Цей Бюджетний регламент визначає організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання та звітування про виконання бюджету Зарічанського об’єднаної територіальної громади (далі –бюджет ОТГ)

1.2. Бюджетний регламент розроблений з урахуванням норм Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс), законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів», наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

 3. Затвердження та скасування Бюджетного регламенту здійснюється рішенням  виконкому Зарічанської сільської ради.

 4. У цьому Бюджетному регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах.

 

II. Складання та схвалення прогнозу бюджету Зарічанської об’єднаної територіальної громади

 1. Сільський голова Зарічанської сільської ради (далі – голова ради) щороку спільно з головними розпорядниками коштів складає прогноз бюджету Зарічанської об’єднаної територіальної громади (далі – Прогноз бюджету).

2. Прогноз бюджету складається: - відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і відповідної території; - з урахуванням Бюджетної декларації, вимог статті 751 Кодексу та організаційно-методичних засад складання прогнозу місцевого бюджету, доведених Міністерством фінансів України; - за типовою формою прогнозу місцевого бюджету, визначеною Міністерством фінансів України

3. Голова ради: - визначає основні організаційні засади процесу підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету;

 - спільно з органом, що контролює справляння надходжень до бюджету, прогнозує обсяги доходів бюджету об’єднаної територіальної громади на середньостроковий період;

  - визначає обсяги фінансування  бюджету об’єднаної територіальної громади, повернення кредитів до бюджету об’єднаної територіальної громади та орієнтовні граничні показники видатків бюджету об’єднаної територіальної громади і надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади на середньостроковий період;

 - розробляє та доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету та орієнтовні граничні показники видатків та надання кредитів бюджету об’єднаної територіальної громади на середньостроковий період.

4. Для забезпечення своєчасного складання Прогнозу бюджету голова ради готує та до 1 травня року, що передує плановому, подає до Зарічанського виконавчого комітету сільської ради План заходів щодо складання Прогнозу бюджету (додаток 1), в якому визначаються:

- конкретні заходи з підготовки матеріалів для складання Прогнозу бюджету; - терміни подання матеріалів;

- відповідальні за підготовку та подання матеріалів.

 5. Виконавчий комітет Зарічанської сільської ради  щорічно не пізніше 15 травня року, що передує плановому, затверджує План заходів щодо складання Прогнозу бюджету та склад робочої групи з підготовки Прогнозу бюджету.

 6. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання Прогнозу бюджету.

 7. Виконавчий комітет Зарічанської сільської ради не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядає та схвалює Прогноз бюджету і у п’ятиденний строк подає його разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Зарічанської  сільської ради.

 8. Фінансово-економічне обґрунтування має містити розрахунки і пояснення до положень і показників, визначених Прогнозом бюджету (включаючи пояснення відмінностей від прогнозу, схваленого у попередньому бюджетному періоді, орієнтовні показники витрат бюджету за                                                           функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету із зазначенням пріоритетних напрямів)

 9. Розгляд Прогнозу бюджету  об’єднаної територіальної громади здійснюється за процедурою, визначеною Регламентом ради.

10. Голова ради, керівники структурних підрозділів, виконавчий комітет Зарічанської сільської ради та інші учасники бюджетного процесу, відповідальні за підготовку Прогнозу бюджету, беруть участь у розгляді Прогнозу бюджету об’єднаної територіальної громади та її постійними комісіями.

 11. Голова ради забезпечує підготовку матеріалів для оприлюднення інформації про Прогноз бюджету з урахуванням вимог статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

III. Складання проекту бюджету Зарічанської об’єднаної територіальної громади

 1. Виконавчий комітет Зарічанської сільської ради розробляє проект бюджету об’єднаної територіальної громади (далі – Проект бюджету), який ґрунтується на показниках Прогнозу бюджету, схваленому у році, що передує плановому. 

2. Виконавчий комітет сільської ради надає необхідну інформацію центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері – для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників; Комітету Верховної Ради України з питань бюджету – для розгляду цих розрахунків.

 3. Голова ради визначає основні організаційно-методичні засади формування Проекту бюджету на плановий рік, відповідає за складання  Проекту бюджету та підготовку проекту рішення Зарічанської сільської ради про проект бюджету об’єднаної територіальної громади (далі – проект рішення про бюджет).

4. Для забезпечення своєчасного складання Проекту бюджету голова ради готує та до 15 серпня року, що передує плановому, подає до виконавчого комітету сільської ради План заходів щодо складання Проекту бюджету (додаток 2), в якому визначаються:

- конкретні заходи з підготовки матеріалів, необхідних для складання Проекту бюджету;

- терміни подання матеріалів;

- відповідальні за підготовку та подання матеріалів.                                                          

 5. Виконавчий комітет сільської ради  щорічно не пізніше 1 вересня року, що передує плановому,  приймає рішення про заходи щодо підготовки Проекту бюджету, яким:

 - затверджує План заходів щодо складання Проекту бюджету; - затверджує склад робочої групи з питань формування Проекту бюджету (далі – робоча група);

- врегульовує інші питання з координації учасників бюджетного процесу під час складання проекту бюджету.

 6. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання Проекту бюджету.

 7. Фінансовий орган/голова ради згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів на плановий рік розробляє і до 1 жовтня року, що передує плановому, доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних запитів.

 8. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів та їх подання фінансовому органу/голові ради у встановлені ним терміни та порядку.

9. Головні розпорядники коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників Проекту бюджету, згідно з доведеними вимогами.

10. При підготовці бюджетних запитів головні розпорядники коштів місцевого бюджету у першочерговому порядку враховують потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

11. Відділ планування,доходів та фінансово-економічного розвитку доводить до головних розпорядників коштів в одноденний термін з дня отримання від Міністерства фінансів України інформацію відповідно до частин 1, 8 та 9 статті 75 Кодексу, зокрема:

- показники міжбюджетних трансфертів на плановий рік та методики їх визначення;

-  текстові статті проекту закону про Державний бюджет України, прийнятому у другому читанні;

 - інші показники та організаційно-методологічні вимоги щодо складання проектів місцевих бюджетів.

12.  Головні розпорядники коштів забезпечують звірку вихідних даних, що враховані відповідними центральним органам виконавчої влади при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів.

13. Проект рішення про бюджет готується відділом планування,доходів та фінансово-еконмічного розвитку /головою ради згідно із типовою формою, доведеною Міністерством фінансів, та до 22 листопада року, що передує плановому, подається виконавчому комітету сільської ради  для схвалення. Разом з проектом рішення про бюджет подаються матеріали, визначені частиною 1 статті 76 Кодексу.

 14. Проект рішення про бюджет схвалюється виконавчим комітетом сільської ради  до 27 листопада року, що передує плановому. Протягом двох робочих днів після схвалення проект рішення про бюджет направляється до Зарічанської сільської ради

15. Голова ради, забезпечує підготовку матеріалів та:

 - оприлюднення схваленого проекту рішення про бюджет шляхом розміщення на офіційних сайтах Зарічанської сільської ради не пізніше як за 20 робочих днів до дати його розгляду на сесії ради;

 - проведення публічних заходів щодо представлення Проекту бюджету громадськості (за окремим графіком). 

IV. Розгляд проекту рішення про бюджет Зарічанської об’єднаної територіальної громади

1. Проект рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади відповідно до її Регламенту  (далі – Регламент ради).

  2. Виконавчий комітет Зарічанської сільської ради подає проект рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади не пізніше 27 листопада року, що передує плановому.

  3. Проект рішення про бюджет розробляється відповідно до типової форми, визначеної Міністерством фінансів України.

 4. Пропозиції до проекту рішення про бюджет, надані Зарічанській сільській раді, опрацьовуються відповідними структурними підрозділами громади протягом двох   днів з дня їх отримання. Інформація за результатами розгляду надається відділу планування,доходів та фінансово-економічного розвитку для узагальнення. Пропозиції до проекту бюджету повинні відповідати наступним вимогам:

 1) пропозиції щодо збільшення видатків, передбачених проектом рішення про бюджет, мають визначати джерела покриття таких видатків, а пропозиції про зменшення доходів бюджету мають визначати джерела компенсації втрат доходів бюджету або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню;

2) пропозиції до проекту бюджету та пропозиції до текстових статей рішення про бюджет не можуть призводити до збільшення місцевого боргу і місцевих гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у поданому виконавчим комітетом сільської ради об’єднаної територіальної громади проекті рішення про бюджет.

5. Всі пропозиції розглядаються відділом планування,доходів та фінансово-економічного розвитку в межах балансу бюджету на плановий рік.

 6. Зарічанський  виконавчий комітет сільської ради в трьох денний термін після отримання пропозицій направляє  Зарічанській сільській раді доопрацьований проект рішення про бюджет. Разом з доопрацьованим проектом рішення про бюджет направляється порівняльна таблиця щодо врахування пропозицій, по не врахованих пропозиціях надаються вмотивовані пояснення.

 7. При доопрацюванні проекту рішення про бюджет виконавчий комітет сільської ради враховує інформацію, отриману відповідно до частини дев’ятої статті 75 Кодексу.

 8. Під час розгляду проекту рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади  її постійними комісіями беруть участь представники Зарічанського виконавчого комітету сільської ради, голова ради, головні розпорядники коштів.

V. Затвердження рішення про бюджет

1.Зарічанська  сільська рада розглядає проект рішення про бюджет на пленарному засіданні не пізніше 25 грудня року, що передує плановому.

2. Проект рішення про бюджет розглядається на пленарному засіданні Зарічанської сільської відповідно до її Регламенту ради та з урахуванням особливостей, визначених цим Бюджетним регламентом.

 3. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, при затвердженні бюджету Зарічанської об’єднаної територіальної громади враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України. Відділ планування, доходів та фінансово-економічного розвитку готує та подає сільській раді  проект рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет щодо приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України. У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Зарічанська сільська рада  приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

 4. Голова ради забезпечує оприлюднення рішення про бюджет на плановий рік не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газеті  та на офіційному сайті місцевого органу виконавчої влади. 

 

VI. Організація виконання  бюджету об’єднаної територіальної громади

1. Виконавчий комітет сільської ради об’єднаної територіальної громади забезпечує виконання бюджету об’єднаної територіальної громади.

 2. Голова ради здійснює загальну організацію та управління виконанням бюджету об’єднаної територіальної громади, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету об’єднаної територіальної громади. 

3. Казначейське обслуговування бюджету об’єднаної територіальної громади здійснюється Володимир-Волинським управлінням державної казначейської служби України в Волинській області (далі – орган Казначейства) відповідно до статті 43 Кодексу.

 4. Зарічанський бюджет об’єднаної територіальної громади виконується за розписом, який затверджує голова ради у місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет. До затвердження розпису бюджету об’єднаної територіальної громади (далі – розпис бюджету) голова ради не пізніше 1 січня планового року затверджує тимчасовий розпис бюджету.

 5. Порядок складання і виконання розпису бюджету затверджується розпорядженням голови.

 6. Розпис бюджету повинен бути збалансованим. Збалансування розпису бюджету впродовж року забезпечує голова ради. Для його збалансування можуть отримуватися позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади за рахунок єдиного казначейського рахунку у порядку, встановленому Кодексом.

 7. Після затвердження розпису бюджету, але не пізніше ніж через 30 днів після затвердження бюджету об’єднаної територіальної громади, голова ради надає його органу Казначейства на паперових та електронних носіях.

8. Виконання бюджету здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 та іншого бюджетного законодавства.

 9.Володимир-Волинське управління Головного управління ДФС у Волинській області забезпечує виконання планових показників по надходженнях до бюджету, визначених рішенням про бюджет.

10. З метою упорядкування процедури розподілу коштів бюджет об’єднаної територіальної громади:

 1) відділ планування,доходів,фінансово-економічного розвитку /голова ради готує розпорядження про виділення коштів загального/спеціального фонду ;

 2) розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів для проведення незахищених статей видатків готується лише при відсутності зареєстрованих зобов’язань за захищеними статтями видатків бюджету, які не виплачені у строки, встановлені договорами або іншими актами, в межах залишків невикористаних асигнувань.

 11. Відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення забезпечує подання органу Казначейства мережі розпорядника коштів місцевого бюджету (реєстру змін до мережі) відповідно до 15 грудня та до 20 грудня року, що передує плановому.

12. Відділ планування доходів та фінансово-економічного розвитку організовує складання та затвердження паспортів бюджетних програм відповідно до вимог та в терміни, визначені бюджетним законодавством, забезпечує достовірність і повноту інформації, що в них міститься, а також їх оприлюднення.

13.  Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет при формуванні надходжень та здійсненні витрат бюджету об’єднаної територіальної громади застосовуються норми статті 79 Кодексу та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом - норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 Кодексу).

14. Для забезпечення координації дій учасників бюджетного процесу впродовж бюджетного періоду з питань виконання місцевого бюджету фінансовий орган/голова ради може затвердити План заходів з організації виконання бюджету об’єднаної територіальної громади (додаток 3), у якому визначити терміни та відповідальних за виконання відповідних процедур на стадії виконання бюджету за доходами, видатками та кредитуванням.

VII. Внесення змін до рішення про бюджет

1. Протягом бюджетного року до рішення про бюджет можуть вноситися зміни з урахуванням вимог статей 78 та 23 Кодексу.

2.  Зміни до рішення про бюджет можуть вноситися рішеннями про внесення змін до рішення про  бюджет.

Рішенням про бюджет може бути надано право сільському голові впродовж бюджетного року вносити зміни до бюджету розпорядженням сільського голови за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та сфери послуг з обов’язковим наступним затвердженням на чергових сесіях сільської ради, у випадках:

- необхідності здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій і дотацій одержаних з державного, обласного та інших місцевих бюджетів;

- у разі необхідності здійснювати перерозподіл видатків загального та спеціального фонду, визначені  головним розпорядникам коштів сільського бюджету цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів сільського бюджету, в тому числі у частині перерозподілу:

- видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду сільського бюджету;

- видатків у межах однієї бюджетної програми, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду сільського бюджету, та за економічною класифікацією видатків, з урахуванням обмежень, визначених частиною 11 статті 23 Бюджетного кодексу України;

- коштів на реалізацію регіональних програм, що фінансуються з сільського бюджету;

- об'єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду сільського бюджету.

3. Внесення змін до рішення про бюджет здійснюється за процедурою, визначеною  Регламентом ради, з урахуванням особливостей, визначених цим Бюджетним регламентом.

4. Проект рішення про внесення змін до бюджету по доходах, для забезпечення його збалансованості, може розглядатися  сільською радою лише у разі наявності офіційного висновку відділу планування, доходів фінансово-економічного розвитку (крім проектів рішень, поданих виконавчому комітету об’єднаної територіальної громади, розробником яких є голова ради).

5. Внесення змін до рішення про бюджет, які безпосередньо передбачають внесення змін до інших рішень сільської ради не допускається. У такому разі спочатку вносяться зміни до відповідного рішення сільської ради  і лише після того розглядаються пропозиції про зміни до рішення про бюджет відповідно до положень Кодексу та цього Регламенту.

6. Будь-яке рішення, що впливає на зменшення надходжень та/або збільшення витрат бюджету об’єднаної територіальної громади поточного року, не може бути прийняте  сільською радою, якщо одночасно з його прийняттям не будуть внесені відповідні зміни до рішення про бюджет на відповідний рік. 

 7. Рішення ради про внесення змін до бюджету оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у друкованих засобах  масової інформації та на офіційних сайтах ради.

VІІІ. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади

1. Звітність про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади складає та подає голові ради орган Казначейства відповідно до вимог, встановлених статтями 58-61 та 80 Кодексу.

2. Голова ради забезпечує підготовку та публікацію інформації про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади з урахуванням вимог ст. 28 Кодексу:

- за підсумками місяця/кварталу - у десятиденний термін з дня надходження  від органу Казначейства звіту про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади;

- за підсумками року – до 1 березня року, що настає за звітним

 3. Для організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету голова ради затверджує План заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання  бюджету об’єднаної територіальної громади (додаток 4).

4. Виконавчий комітет подає до сільської ради звіти про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади:

- квартальні - у двомісячний строк після завершення відповідного  бюджетного періоду;

- річний – до 1 березня року, що настає за звітним.

5.Сільська рада об’єднаної територіальної громади розглядає звіти про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади відповідно до її Регламенту.

6. Представники відділу  планування, доходів та фінансово-економічного розвитку беруть участь у розгляді звітів в сільській раді та надають відповідну інформацію.

7. Постійна комісія сільської ради з питань бюджету, фінансів  соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та сфери послуг здійснює перевірку річного звіту про виконання сільського бюджету об’єднаної територіальної громади (далі – річний звіт).

8. За результатами розгляду річного звіту сільська рада об’єднаної територіальної громади затверджує його або приймає інше рішення з цього приводу.

9. Відділ планування,доходів та фінансово-економічного  розвитку забезпечує оприлюднення та публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм відповідно до норм статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 10. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання звітності про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади.

11. Голова ради  забезпечує підготовку матеріалів та:

 - публікацію інформації про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади до 1 березня року, що настає за звітним, у друкованих засобах масової інформації

- публічне представлення інформації про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади до 20 березня року, що настає за звітним;

 - оприлюднення рішення сільської ради про річний звіт шляхом розміщення його на офіційних сайтах не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано